Kai Ronan from Duncannon Smokehouse, Wexford, Ireland

Kai Ronan from Duncannon Smokehouse, Wexford, Ireland